BISPEDØMMERÅDET 2020-2024: Bak fra v.: Frode Rabbevåg, Olav Myklebust, Ole Martin Grevstad, Arne Moltubak, Rikke Elisabeth Grevstad Kopperstad, Olav Rønneberg. Framme frå v.: Biskop Ingeborg Midttømme, Ann-Kristin Sørvik, Monika Tettli, Therese Kristin Utgård.
BISPEDØMMERÅDET 2020-2024: Bak fra v.: Frode Rabbevåg, Olav Myklebust, Ole Martin Grevstad, Arne Moltubak, Rikke Elisabeth Grevstad Kopperstad, Olav Rønneberg. Framme frå v.: Biskop Ingeborg Midttømme, Ann-Kristin Sørvik, Monika Tettli, Therese Kristin Utgård.

Sier nei til spørsmål om samlivsform

Med seks mot fire stemmer sier Møre Bispedømme nei til å kunne spørre om samlivet til prester. – Det skal være legitimt å søke jobb selv om man bor sammen med en med samme kjønn, sier Olav Myklebust (Åpen folkekirke) i Møre Bispedømmeråd.

Publisert Sist oppdatert

MØRE BISPEDØMME: Kirkerådet tok nylig opp om retten til å spørre om samlivsform i utlysningstekst skulle forbys i den Norske Kirke. Dette skapte diskusjon i flere bispedømmer, også i Møre. Mandag tok Møre bispedømmeråd stilling til forslaget.

Dette selv om de selv gikk bort fra å praktisere utspørringen i fjor.

Likestillings- og diskrimineringslovens hovedregel er at det ikke er tillatt å forskjellsbehandle på grunn av blant annet seksuell orientering. Likevel kan man ved enkelte arbeidsforhold stille spørsmål om samlivsform dersom det er av avgjørende betydning for arbeidet. En lovlig forskjellsbehandling.

Ralph Meier er leder i soknerådet i Volda og utdannet teolog. Han forteller det har tidligere vært vanlig å spørre om samlivsform ved tilsettelse av prester, og forklarer situasjonen:

– Den tradisjonelle kristne etikken forutsetter ekteskaps-samlivsform. Den norske kirke har også åpnet for homofil vielse, men ikke alle menigheter har vært enige i den saken. Derfor ville de også ved tilsetting forbeholde seg retten til å spørre om samlivsform, forklarer Meier.

Spørsmålet om samlivsform har vært knyttet stillinger i kirken som omhandler forkynning eller har et læremessig aspekt forteller Meier.

Tidligere vedtatt

Bispedømmerådsmedlem Olav Myklebust
Bispedømmerådsmedlem Olav Myklebust

Tidligere ble det vedtatt å ikke drive med spørsmål om samliv i Møre Bispedømme. Likevel kom saken på ny. Dette skuffer Olav Myklebust i fra Åpen folkekirke, som sitter i bispedømmerådet. Han var en av de seks som stemte nei til samlivsspørsmål og mener man bør ha en generell regel rundt dette.

– Det skal være legitimt å søke jobb selv om man bor med en med samme kjønn. Vi mener det bør være åpning for alle i hele kirka, sier Myklebust.

– Uheldig situasjon

IKKE LETT: Monika Tettli i bispedømmerådet syntes det er en uheldig situasjon.
IKKE LETT: Monika Tettli i bispedømmerådet syntes det er en uheldig situasjon.

Samlivsspørsmålet har ført til uro i bispedømmet. Monika Tettli som også er medlem i bispedømmerådet sier at disse to ulike synene alltid kommer til å skape konflikt i kirken.

– Det føles håpløst å ha de samme diskusjonene om hvem som skal ha definisjonsmakt, for det vil alltid være noen rammet og som føler seg tråkket på. Derfor er det en veldig uheldig situasjon, sier Tettli.

Hun legger til:

– Vi må også huske på hva kirken er og skal være. Vi har det Lutherske bibelsynet og bibelen som grunnlag for vår kirke, og det er den vi må følge enten vi liker det som står eller ikke, og det er der det blir kollisjon, spesielt på samlivssynet, avslutter hun.